تبلیغات
پژوهش های نوین دامپروری - تغذیه گاو خشك و انتقالی


مدیریت عالی، تولید عالی
درباره وبلاگ:

آرشیو:

آخرین پستها :

صفحات جانبی:

نویسندگان:

آمار وبلاگ:


Admin Logo themebox

تغذیه گاو خشك و انتقالی

جمعه 23 مهر 1389-09:18 ب.ظ

 

گاوهای تازه زا باید با مشكلات متابولیكی كم، زایش نمایند.
-
همچنین گاوهای تازه زا باید تا جایی كه ممكن است در كوتاه ترین زمان به صورت خوراك خورده و مشكلات متابولیكی تحت بالینی ( مزمن ) كمی داشته باشد.

 دوره Far-off ( خشکی

اهداف دوره Far-off خشكی شامل :

 - حفظ نمره وضعیت بدنی

- حفظ ذخائر پروتئینی و عضلانی

- نوسازی دیواره شكمبه و فراهم كردن ویتامین ها و مواد معدنی مورد نیاز می باشد.
طی دوره Pre-fresh مواد مغذی مورد نیاز افزایش یافته در حالی كه ماده خشك مصرفی كاهش می یابد. غلظت مواد مغذی جیره باید افزایش یابد. توازن مواد معدنی جیره در این دوره مهم می باشد. نیاز است میكروب های شكمبه و پرزهای شكمبه نیز برای سطوح بالاتر كنسانتره آماده باشند. در این دوره خوشخوراكی جیره مهم است. انرژی مورد نیاز یك گاو تازه زا معمولا بیشتر از انرژی تأمین شده می باشد. هر اقدام جهت كاهش (درجه) كتوز مزمن، به افزایش ماده خشك مصرفی، افزایش شیر تولیدی و تولید مثل بهتر منجر خواهد شد. به ویژه گروه های گاو تازه زا به تولیدكننده كمك میكند تا زمان مصرف علوفه با كیفیت بالاتر و افزودنیهای خوراكی را برای گاوهایی كه بیشترین پاسخ را دارند برنامه ریزی نمایند. افزودنی های خوراكی گاو تازه زا شامل پروپیونات كلسیم، كولین، نیاسین و كشت مخمر می باشد. افراد بسیاری فقط یك هدف برای گاو تازه زا دارند، آن ها می خواهند دامپزشك را دور نگه داشته و خودشان نیز از گاو نگهداری نكنند. هدف اصلی مشاهده جفت ماندگی ، كتوز حاد و تب شیر كم و یا جابجایی شیردان خوب است . اما تولید بالاتر تنها به شرطی تأمین می شود كه ما برای گاو تازه زا اهداف بیشتری در نظر بگیریم. آن ها باید تا جایی كه ممكن است زود، و به مقدار زیادی خوراك بخورند و دارای مشكلات متابولیكی تحت بالینی كمی باشند.

اهمیت گوساله زایی گاو برای تولید شیر تعدادی از تولیدكنندگان اهمیت كمی به بیماری های متابولیكی می دهند، زیرا آن ها با گاو تازه زا برای مدت طولانی سروكار ندارند. هر چند، آنها نمی توانند تشخیص دهند، ولی مشكلات مزمن ( تحت بالینی ) می تواند به تولید شیر آسیب وارد نماید. پیش بینی می شود كه 50 درصد گاوها دارای تب شیر مزمن در روز زایش می باشند. این مسئله گاو را به كمتر خوردن و ایجاد سایر مشكلات سلامتی مستعد می كند. بیشتر گاوهای پرتولید، كتوز مزمن را تجربه كرده اند. كاهش شدت كتوز می تواند باعث شود كه گاو حوراک بیشتری خورد ه و 5/45 تا 7/47 كیلوگرم شیر در روز و شاید بیشتر تولید نماید.  

تغذیه و مدیریت گاو Far-off دوره Far-off از روز 60تا21 پیش از زایش را شامل می شود. اهداف دوره Far-off شامل حفظ و نگهداری وضعیت بدنی، حفظ ذخایر پروتئینی و عضلانی، نوسازی دیواره شكمبه و فراهم كردن ویتامین ها و مواد معدنی مورد نیاز می باشد.

مصرف برای گاوهای Far-off ، ماده خشك مصرفی مورد انتظار 2/2-2 درصد از وزن بدن می باشد. بنابراین یك گاو 614 كیلوگرم می تواند 6/13-3/12 كیلوگرم ماده خشك را در هر روز مصرف نماید. گاوها به مقادیر ویژه ای ( پوند یا گرم ) از مواد مغذی نیاز دارند نه به درصدهای مواد مغذی. بنابراین، جیره ها را با مقادیر واقعی برای سنجش ماده خشك مصرفی متوازن كنید.  

وضعیت بدنی بهترین حالت این است كه گاوهای خشك دارای نمره وضعیت بدنی 5/3 باشند و این وضعیت را تا روز زایش حفظ نمایند.گاوها در اواخر دوره شیردهی از انرژی جیره برای جایگزین كردن ذخایر بدنی، كارآمدتر از گاوهای خشك می باشند (بازده 75 درصد در مقابل 60 درص) .بنابراین، توصیه می شود كه گاوها طی اواسط تا اواخر دوره شیردهی نمره وضعیت بدنی خود را افزایش داده و نمره وضعیت بدنی مناسب برای گوساله زایی را (5/3) به جای دوره خشكی در این زمان به دست آورند. اگر گاوها در اواخر دوره شیردهی بسیار سنگین باشند، باید از مقدار انرژی جیره در آن زمان كاست. هیچ وقت نباید تلاش كرد تا جیره گاوها را طی دوره خشكی افزایش داد زیرا گاوها در معرض شرایط نامطلوب كتوز قرار گرفته و شروع به ذخیره چربی در كبد می نمایند. پژوهشگران ایالت میشیگان دریافتند كه گاوهایی كه طی دوره خشكی چربی بدنی ذخیره كردند، در دوره شیردهی بعدی دارای شیر تولیدی بیشتری بوده و در اولین تلقیح آبستن می شوند. اما، گاوها در این مطالعه در دارای نمره وضعیت بدنی 77/2 بودند. گاوها بسیار لاغر بوده و به وزن بدن بیشتری نیاز داشتند. در این شرایط، بهتر این است كه نمره وضعیت بدنی طی دوره خشكی افزایش یابد. اما، باید تلاش كنیم كه در مرحله اول گاو لاغر وارد دوره Dry-off نشود. این مساله به ویژه زمانی اهمیت بیشتری دارد كه گاوهای خشك لاغر نتوانند از گاوهایی كه دارای شرایط مناسب برای خوراكدهی هستند، جدا شوند. گاوهایی كه دارای نمره وضعیت بدنی بالا هستند ( بیشتر از 75/3) با احتمال بیشتری مصرف كمتر، كتوز و سایر بیماری های متابولیكی را در قبل و بعد از زایش دارا هستند.

ذخایر پروتئینی و عضلانی 
(NRC (1989
توصیه نموده است كه جیره های گاوهای خشك دارای 12 درصد پروتئین خام باشد. بیشتر متخصصان تغذیه معتقدند كه این توصیه برای دوره Far-off می باشد. بعضی متخصصان تغذیه 13-12 درصد پروتئین خام را برای اطمینان توصیه كرده اند. (NRC (2001 پروتئین قابل متابولیسم مورد نیاز را بر اساس روزهای آبستنی و وزن گوساله متولد شده پیش بینی نموده است. برای مثال گاوی با وزن 730 كیلوگرم كه در روز 240 آبستنی قرار دارد 4/14 كیلوگرم ماده خشك در هر روز مصرف خواهد كرد و به 871 گرم پروتئین قابل متابولیسم در هر روز نیاز دارد. این مقدار برابر با 6 درصد پروتئین قابل متابولیسم در جیره ها یا 9/9 درصد پروتئین خام می باشد، به شرط آن كه جیره به خوبی برای بخش های پروتئینی متوازن شده باشد.یك زیرنویس در (NRC (2001 به خواننده توضیح می دهد كه 12 درصد پروتئین خام می تواند به طور حقیقی موردنیاز باشد تا نیاز گاوها برآورده شود و این به علت اتلاف پروتئین می باشد. خورانیدن پروتئین كمتر از حد، طی دوره خشكی می تواند ذخایر پروتئینی گاو را تهی نماید. این مساله می تواند تولید شیر ، عملكرد تولیدمثل و سلامت گاوها طی دوره شیردهی بعدی را كاهش دهد.در مطالعه ای، افزایش پروتئین جیره از 9 به 13 درصد در تلیسه ها از روز70 تا 0 پیش از زایش، مقدار شیر را در اولین دوره شیردهی از 807/10 كیلوگرم به 720/11 كیلوگرم افزایش داد. متاسفأنه بسیاری از گاوداران برای گاوهای Far-off جیره های سیلویی و دارای علوفه با كیفیت پایین یا مرتع در نظر می گیرند. آنها هیچ پروتئینی را اضافه نكرده و بنابراین بخش پروتئینی جیره 8 تا 10 درصد می باشد.  

نوسازی دیواره شكمبه مطلوب ترین حالت این است كه طی دوره Far-off ، جیره های با علوفه بالا به ویژه علوفه دارای ساقه های بلند نظیر یونجه خورانیده شود. علوفه به حفظ پرشدگی بالای شكمبه، تحریك حركت عضله و ترمیم دیواره آسیب دیده آن در شرایطی كه به گاوها جیره های با غلات بالا خورانیده می شود، كمك می نماید. این مساله می تواند ماده خشك مصرفی و تولید بالاتر را بعد از زایش تحریك كند. مزیت دیگر خورانیدن جیره با علوفه بالا، این است كه در مجموع، دارای انرژی كمتری هستند و به جلوگیری از چاق شدن گاو طی دوره خشكی كمك می نمایند. انواع مختلفی از علوفه می تواند به گاوهای Far-off خورانیده شود. درصد سدیم و پتاسیم جیره Far-off برای جلوگیری از تب شیر مهم نمی باشد، ولی به طور قطع جیره گاوهای پیش از زایش باید از نظر مواد معدنی متوازن باشد. علوفه هائی كه محتوی مقدار زیادی دانه می باشند، مثل سیلوی ذزت ، باید بصورت محدود خورانده شوند و معمولاً بهترین راه این است كه ذرت سیلویی به 40-30 درصد از ماده خشك جیره محدود شود.

ویتامین ها و مواد معدنی اگر یك گاو در دوره Far-off در معرض محدودیت ویتامین ها و مواد معدنی موردنیاز قرار گیرد، اثرات آن تا زمان بعد از زایش یا تا زمان تولید مثل بعدی گاو دیده نخواهد شد. مواد معدنی كمیاب و ویتامین E به طور ویژه ای برای جلوگیری از جفت ماندگی و ادم پستان مهم می باشد. امكانات زیادی برای افزودن ویتامین ها و مواد معدنی برای گاوهای شیری فراهم نشده است. بعضی گاوداران سعی می كنند تا مكمل ها را به صورت انتخاب آزاد بخورانند. این روش قابل اطمینان نمی باشد. اگر خورانیدن به صورت گروهی باشد، مهمترین كار این است كه مكمل ها را با TMR مخلوط كنیم  

مدیریت و تغذیه گاوهای خشك Pre-fresh

در 15-10 سال گذشته، گاوداران شیر تولیدی را در مزرعه شان افزایش دادند زیرا شروع به خورانیدن جیره Pre-fresh به گاوهای خشك از 21 روز قبل از زایش تا روز زایش نمودند. مدیریت وتغذیه گاو طی سه هفته قبل از زایش و بعد از آن، به مقدار زیادی تولید گاوها را برای یك دوره شیردهی كامل تعیین می نماید. طی دوره Pre-fresh احتیاجات تغذیه ای گاوها افزایش می یابد در حالی كه ماده خشك مصرفی كاهش می یابد بنابراین غلظت مواد مغذی جیره باید افزایش یابد. توازن مواد معدنی جیره در این زمان بسیار مهم می باشد. همچنین، میكروب های شكمبه و پرزهای شكمبه از تنظیم تدریجی به كنسانتره بیشتر سود می برند
مزایای بسیار زیادی در جیره Pre-fresh وجود دارد

1)  بیماری های متابولیكی كاهش می یابد كه به علت بهبود توازن مواد معدنی می باشد. اگر تمام گاوهای خشك در یك گروه باشند، به علت هزینه های مكمل و وجود علوفه، مشكل خواهد بود كه مواد معدنی مناسب تامین گردد
2)  
كتوز حاد و مزمن كاهش می یابد. این امر با افزایش غلظت انرژی جیره انجام می شود. اگر یك مزرعه دار فقط یك گروه خشك داشته باشد، غلظت انرژی نمی تواند افزایش یابد، چون گاوهای Far-off بسیار چاق خواهند بود. اغلب، كتوز قبل از زایش توسعه می یابد. این مساله ( كتوز) یكباره شروع می شود و آشكار نمی باشد و كنترل سرعت پیشرفت به سمت مشكلات كتوز بعد از زایش حتی با بهترین جیره گاو تازه زا هم مشكل می باشد.در نهایت، با تطبیق میكروب های شكمبه، مشكلات متابولیكی رفع شده و حفظ تا حد امكان بالای مصرف در طول دوره Pre-fresh ، مصرف بعد از زایش را افزایش خواهدداد. هرگونه اقدام جهت بهبودی در مصرف گاو تازه زا به شیر تولیدی بیشتر، مشكلات سلامتی تحت بالینی (مزمن)كمتر، عملكرد تولیدمثلی بهتر و سودمندی بیشتر منجر خواهد شد.

مصرف پژوهش ها در دانشگاه ویسكانسین نشان دادند كه گاوها به طور قابل توجهی ماده خشك مصرفی شان را طی هفته آخر پیش از زایش كاهش می دهند. میانگین ماده خشك مصرفی برای سه هفته قبل از زایش 20 درصد كمتر از مصرف گاوهای خشك Far away می باشد. بیشتر این كاهش طی هفته آخر پیش از زایش رخ می دهد. ماده خشك مصرفی در گاوهایی كه قرار است 2 گوساله به دنیا بیاورند زودتر از سایر گاوها كاهش می یابد. دلایل كاهش مصرف می تواند شامل تغییرات شرایط هورمونی، كتون هایی كه با شروع استفاده گاو از چربی بدنش افزایش می یابند و بزرگی گوساله باشد.
NRC 2001
پیش بینی كرده است كه گاوی با 751 كیلوگرم وزن در 270 روزگی آبستنی، 7/13 كیلوگرم ماده خشك مصرف می كند. ولی در 279 روزگی آبستنی فقط 1/10 كیلوگرم مصرف می نماید.
وقتی جیره ای برای یك گروه Pre-fresh فرموله می شود، فرض براین است كه مقداری برابر 75/1 درصد وزن بدن یا 5/10 كیلوگرم ماده خشك برای گاوهای هلشتاین. می توانند مصرف نمایند.در هر مرحله مدیریت باید گاوهای Pre-fresh را برای یك پوند ماده خشك مصرفی بیشتر ترغیب كرد. این مسئله وقتی كه گاوهای Pre-fresh به راحتی به مقادیر كافی آب تمیز دسترسی داشته باشند، حیاتی تر است. آب به گاوها كمك می كند كه مصرف بیشتری داشته باشند. پژوهشگران ویسكانسین نشان دادند كه گاوهایی كه طی دوره Pre-fresh به مقدار كمی خوراك می خوردند ماده خشك مصرفی آن ها در 3 هفته بعد از زایش كمتر بوده است. انرژی در همان زمان كه ماده خشك مصرفی كاهش می یابد رشد جنین و رشد بافت پستانی افزایش می یابد و این باعث افزایش مجموع مواد مغذی موردنیاز می شود. پژوهشگران در دانشگاه كورنل انرژی مورد نیاز برای رشد جنین و سایر بافت های وابسته به آبستنی را پیش بینی كردند.اما انرژی مورد نیاز برای رشد پستان را بررسی و تعیین نكردند. آنها دریافتند كه توصیه های NRC1989 برای گاوهای بالغ ( 25/1 مگاكالری بر كیلوگرم ) برای تأمین احتیاجات نگهداری و رشد جنینی كافی است. اما این غلظت انرژی طی هفته آخر پیش از زایش وقتی كه مصرف كاهش می یابد كافی نمی باشد. همچنین نیاز است كه غلظت انرژی برای تلیسه های زایش اول بالاتر باشد كه این مساله به علت مصرف كمتر آن ها و انرژی اضافی مورد نیاز برای رشدشان می باشد. به این دلایل و به دلیل اینكه بیشتر مزرعه ها امكانات برای 2 گروه گاو Pre-fresh را ندارند، بیشتر متخصصین تغذیه جیره های Pre-fresh را برای 54/1 مگاكالری بركیلوگرم انرژی خالص شیردهی متوازن می كنند.

خورانیدن علوفه های حاوی الیاف با قابلیت هضم بالا به تامین انرژی موردنیاز گاو Pre-fresh كمك می كند. اگر ما محاسباتی برای این كاهش ماده خشك مصرفی و افزایش انرژی مورد نیاز با افزایش غلظت انرژی جیره انجام ندهیم می توانیم انتظار داشته باشیم كه گاوها مقادیر اضافی چربی ذخیره شده شان را موبیلیزه كرده و دارای سطوح بالایی از NEFA پیش از زایش باشند.

این مساله می تواند ماده خشك مصرفی پیش از زایش را كاهش داده و باعث كاهش ماده خشك مصرفی، كتوز و سندرم كبد چرب به دنبال زایش شود. پژوهشگران ایالت میشیگان 30 درصد افزایش در ماده خشك مصرفی را وقتی كه غلظت انرژی جیره از 32/1 مگاكالری بر كیلوگرم به 54/1 مگاكالری بر كیلوگرم و پروتئین خام را از 13 به 16 درصد در حدود 3 هفته قبل از زایش افزایش دادند مشاهده نمودند. ماده خشك مصرفی از حدود 12 كیلوگرم به 7/15 كیلوگرم در روز افزایش یافت و بالای 14 كیلوگرم در روز تا هفته آخر پیش از زایش باقی ماند. فرض می شود كه انرژی اضافی به طور بارز از NFC تأمین شده باشد.

در مطالعه بعدی كه در ایالت میشیگان انجام شد، نتایج مشابهی مشاهده گردید و نیز نتیجه گرفته شد كه خورانیدن جیره با انرژی و پروتئین بالاتر منجر به موبیلیزاسیون كمتر چربی بدنی پیش از زایش می شود. NRC 2001  برای گاوهای Pre-fresh 4/14 مگاكالری در هر كیلو گرم NEL در هر روز پیشنهاد كرده است. به علت تفاوت در پیش بینی ماده خشك مصرفی، این مساله به غلظت انرژی 05/1 مگاكالری بر كیلوگرم در روز 270 آبستنی ( 7/13 كیلوگرم ماده خشك مصرفی) و 44/1 مگاكالری بر كیلوگرم در 279 روز آبستنی( 9/16 مگاكالری در روز ) كه برای آماده سازی شكمبه، افزایش مصرف وجلوگیری از جابجایی شیردان به سمت چپ بعد از زایش تعبیر می شود. دامنه توصیه شده برای انرژی جیره Pre-fresh استاندارد در NRC، 54/1-62/1 مگاكالری بر كیلوگرم باشد. ..نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:- -

Cialis prices
دوشنبه 7 خرداد 1397 08:51 ق.ظ

Incredible lots of very good knowledge.
cialis mit grapefruitsaft cialis efficacit cialis pills order a sample of cialis cialis free trial pastillas cialis y alcoho cialis 200 dollar savings card only best offers cialis use how to buy cialis online usa free cialis
Buy cialis
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 09:31 ق.ظ

You made the point.
only now cialis for sale in us wow cialis tadalafil 100mg prices for cialis 50mg cialis australian price where to buy cialis in ontario generic cialis in vietnam buy cialis cheap 10 mg rx cialis para comprar generic cialis at walmart if a woman takes a mans cialis
Viagra cost
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 06:19 ب.ظ

Excellent facts. Thanks.
buy viagra cheapest price online viagra uk best buy for viagra buying generic viagra where to buy real viagra ordering viagra how to get viagra with prescription prices for viagra buy tadalafil online low price viagra
Cialis generic
شنبه 18 فروردین 1397 08:48 ق.ظ

Thanks, Numerous material!

cialis prezzo al pubblico cialis authentique suisse cialis savings card cialis cost cialis patent expiration prices for cialis 50mg can i take cialis and ecstasy tadalafilo cialis flussig cialis australia org
Buy cialis online
شنبه 4 فروردین 1397 08:18 ق.ظ

Appreciate it, Quite a lot of information.

cialis 10 doctissimo cialis generico in farmacia cialis efficacit cialis mit grapefruitsaft venta cialis en espaa click here take cialis where do you buy cialis the best site cialis tablets compare prices cialis uk rx cialis para comprar
Cialis 20 mg
دوشنبه 28 اسفند 1396 02:04 ب.ظ

Nicely put. Thank you.
cialis official site get cheap cialis enter site very cheap cialis cialis generico postepay click here take cialis cialis arginine interactio cialis for bph cialis manufacturer coupon cialis patentablauf in deutschland cialis patent expiration
boom beach hack
جمعه 4 اسفند 1396 05:32 ب.ظ
تبریک از کلرادو! من در کار خسته ام
بنابراین تصمیم گرفتم وبلاگ خود را بر روی آی فون خود را در طول ناهار مرور کنم
زنگ تفریح. من از دانش شما در اینجا حضور می یابم و نمی توانم منتظر بمانم وقتی که من به خانه بروم.
من در مورد اینکه وبلاگ شما بر روی تلفن همراه من سریع است شوکه شدم..
من حتی از WIFI استفاده نمی کنم، فقط 3G.. به هر حال، سایت شگفت انگیز!
Can stretching help you grow taller?
دوشنبه 27 شهریور 1396 05:47 ب.ظ
I blog quite often and I seriously thank you for your content.
The article has truly peaked my interest. I will take a note of your website and keep checking for new
details about once per week. I subscribed to your Feed as well.
How long do you grow during puberty?
دوشنبه 30 مرداد 1396 03:56 ب.ظ
Howdy! Someone in my Myspace group shared this site with us so I came to look it over.
I'm definitely loving the information. I'm bookmarking and will be tweeting this to my followers!
Wonderful blog and amazing style and design.
http://pellaeapple.hatenablog.com/
دوشنبه 23 مرداد 1396 03:20 ب.ظ
I feel that is among the such a lot important info for me.
And i'm happy studying your article. But want to remark on few general things, The web site taste is great, the articles is truly great :
D. Good task, cheers
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر