تبلیغات
پژوهش های نوین دامپروری - تغذیه گاو خشك و انتقالی


مدیریت عالی، تولید عالی
درباره وبلاگ:

آرشیو:

آخرین پستها :

صفحات جانبی:

نویسندگان:

آمار وبلاگ:


Admin Logo themebox

تغذیه گاو خشك و انتقالی

جمعه 23 مهر 1389-09:18 ب.ظ

 

گاوهای تازه زا باید با مشكلات متابولیكی كم، زایش نمایند.
-
همچنین گاوهای تازه زا باید تا جایی كه ممكن است در كوتاه ترین زمان به صورت خوراك خورده و مشكلات متابولیكی تحت بالینی ( مزمن ) كمی داشته باشد.

 دوره Far-off ( خشکی

اهداف دوره Far-off خشكی شامل :

 - حفظ نمره وضعیت بدنی

- حفظ ذخائر پروتئینی و عضلانی

- نوسازی دیواره شكمبه و فراهم كردن ویتامین ها و مواد معدنی مورد نیاز می باشد.
طی دوره Pre-fresh مواد مغذی مورد نیاز افزایش یافته در حالی كه ماده خشك مصرفی كاهش می یابد. غلظت مواد مغذی جیره باید افزایش یابد. توازن مواد معدنی جیره در این دوره مهم می باشد. نیاز است میكروب های شكمبه و پرزهای شكمبه نیز برای سطوح بالاتر كنسانتره آماده باشند. در این دوره خوشخوراكی جیره مهم است. انرژی مورد نیاز یك گاو تازه زا معمولا بیشتر از انرژی تأمین شده می باشد. هر اقدام جهت كاهش (درجه) كتوز مزمن، به افزایش ماده خشك مصرفی، افزایش شیر تولیدی و تولید مثل بهتر منجر خواهد شد. به ویژه گروه های گاو تازه زا به تولیدكننده كمك میكند تا زمان مصرف علوفه با كیفیت بالاتر و افزودنیهای خوراكی را برای گاوهایی كه بیشترین پاسخ را دارند برنامه ریزی نمایند. افزودنی های خوراكی گاو تازه زا شامل پروپیونات كلسیم، كولین، نیاسین و كشت مخمر می باشد. افراد بسیاری فقط یك هدف برای گاو تازه زا دارند، آن ها می خواهند دامپزشك را دور نگه داشته و خودشان نیز از گاو نگهداری نكنند. هدف اصلی مشاهده جفت ماندگی ، كتوز حاد و تب شیر كم و یا جابجایی شیردان خوب است . اما تولید بالاتر تنها به شرطی تأمین می شود كه ما برای گاو تازه زا اهداف بیشتری در نظر بگیریم. آن ها باید تا جایی كه ممكن است زود، و به مقدار زیادی خوراك بخورند و دارای مشكلات متابولیكی تحت بالینی كمی باشند.

اهمیت گوساله زایی گاو برای تولید شیر تعدادی از تولیدكنندگان اهمیت كمی به بیماری های متابولیكی می دهند، زیرا آن ها با گاو تازه زا برای مدت طولانی سروكار ندارند. هر چند، آنها نمی توانند تشخیص دهند، ولی مشكلات مزمن ( تحت بالینی ) می تواند به تولید شیر آسیب وارد نماید. پیش بینی می شود كه 50 درصد گاوها دارای تب شیر مزمن در روز زایش می باشند. این مسئله گاو را به كمتر خوردن و ایجاد سایر مشكلات سلامتی مستعد می كند. بیشتر گاوهای پرتولید، كتوز مزمن را تجربه كرده اند. كاهش شدت كتوز می تواند باعث شود كه گاو حوراک بیشتری خورد ه و 5/45 تا 7/47 كیلوگرم شیر در روز و شاید بیشتر تولید نماید.  

تغذیه و مدیریت گاو Far-off دوره Far-off از روز 60تا21 پیش از زایش را شامل می شود. اهداف دوره Far-off شامل حفظ و نگهداری وضعیت بدنی، حفظ ذخایر پروتئینی و عضلانی، نوسازی دیواره شكمبه و فراهم كردن ویتامین ها و مواد معدنی مورد نیاز می باشد.

مصرف برای گاوهای Far-off ، ماده خشك مصرفی مورد انتظار 2/2-2 درصد از وزن بدن می باشد. بنابراین یك گاو 614 كیلوگرم می تواند 6/13-3/12 كیلوگرم ماده خشك را در هر روز مصرف نماید. گاوها به مقادیر ویژه ای ( پوند یا گرم ) از مواد مغذی نیاز دارند نه به درصدهای مواد مغذی. بنابراین، جیره ها را با مقادیر واقعی برای سنجش ماده خشك مصرفی متوازن كنید.  

وضعیت بدنی بهترین حالت این است كه گاوهای خشك دارای نمره وضعیت بدنی 5/3 باشند و این وضعیت را تا روز زایش حفظ نمایند.گاوها در اواخر دوره شیردهی از انرژی جیره برای جایگزین كردن ذخایر بدنی، كارآمدتر از گاوهای خشك می باشند (بازده 75 درصد در مقابل 60 درص) .بنابراین، توصیه می شود كه گاوها طی اواسط تا اواخر دوره شیردهی نمره وضعیت بدنی خود را افزایش داده و نمره وضعیت بدنی مناسب برای گوساله زایی را (5/3) به جای دوره خشكی در این زمان به دست آورند. اگر گاوها در اواخر دوره شیردهی بسیار سنگین باشند، باید از مقدار انرژی جیره در آن زمان كاست. هیچ وقت نباید تلاش كرد تا جیره گاوها را طی دوره خشكی افزایش داد زیرا گاوها در معرض شرایط نامطلوب كتوز قرار گرفته و شروع به ذخیره چربی در كبد می نمایند. پژوهشگران ایالت میشیگان دریافتند كه گاوهایی كه طی دوره خشكی چربی بدنی ذخیره كردند، در دوره شیردهی بعدی دارای شیر تولیدی بیشتری بوده و در اولین تلقیح آبستن می شوند. اما، گاوها در این مطالعه در دارای نمره وضعیت بدنی 77/2 بودند. گاوها بسیار لاغر بوده و به وزن بدن بیشتری نیاز داشتند. در این شرایط، بهتر این است كه نمره وضعیت بدنی طی دوره خشكی افزایش یابد. اما، باید تلاش كنیم كه در مرحله اول گاو لاغر وارد دوره Dry-off نشود. این مساله به ویژه زمانی اهمیت بیشتری دارد كه گاوهای خشك لاغر نتوانند از گاوهایی كه دارای شرایط مناسب برای خوراكدهی هستند، جدا شوند. گاوهایی كه دارای نمره وضعیت بدنی بالا هستند ( بیشتر از 75/3) با احتمال بیشتری مصرف كمتر، كتوز و سایر بیماری های متابولیكی را در قبل و بعد از زایش دارا هستند.

ذخایر پروتئینی و عضلانی 
(NRC (1989
توصیه نموده است كه جیره های گاوهای خشك دارای 12 درصد پروتئین خام باشد. بیشتر متخصصان تغذیه معتقدند كه این توصیه برای دوره Far-off می باشد. بعضی متخصصان تغذیه 13-12 درصد پروتئین خام را برای اطمینان توصیه كرده اند. (NRC (2001 پروتئین قابل متابولیسم مورد نیاز را بر اساس روزهای آبستنی و وزن گوساله متولد شده پیش بینی نموده است. برای مثال گاوی با وزن 730 كیلوگرم كه در روز 240 آبستنی قرار دارد 4/14 كیلوگرم ماده خشك در هر روز مصرف خواهد كرد و به 871 گرم پروتئین قابل متابولیسم در هر روز نیاز دارد. این مقدار برابر با 6 درصد پروتئین قابل متابولیسم در جیره ها یا 9/9 درصد پروتئین خام می باشد، به شرط آن كه جیره به خوبی برای بخش های پروتئینی متوازن شده باشد.یك زیرنویس در (NRC (2001 به خواننده توضیح می دهد كه 12 درصد پروتئین خام می تواند به طور حقیقی موردنیاز باشد تا نیاز گاوها برآورده شود و این به علت اتلاف پروتئین می باشد. خورانیدن پروتئین كمتر از حد، طی دوره خشكی می تواند ذخایر پروتئینی گاو را تهی نماید. این مساله می تواند تولید شیر ، عملكرد تولیدمثل و سلامت گاوها طی دوره شیردهی بعدی را كاهش دهد.در مطالعه ای، افزایش پروتئین جیره از 9 به 13 درصد در تلیسه ها از روز70 تا 0 پیش از زایش، مقدار شیر را در اولین دوره شیردهی از 807/10 كیلوگرم به 720/11 كیلوگرم افزایش داد. متاسفأنه بسیاری از گاوداران برای گاوهای Far-off جیره های سیلویی و دارای علوفه با كیفیت پایین یا مرتع در نظر می گیرند. آنها هیچ پروتئینی را اضافه نكرده و بنابراین بخش پروتئینی جیره 8 تا 10 درصد می باشد.  

نوسازی دیواره شكمبه مطلوب ترین حالت این است كه طی دوره Far-off ، جیره های با علوفه بالا به ویژه علوفه دارای ساقه های بلند نظیر یونجه خورانیده شود. علوفه به حفظ پرشدگی بالای شكمبه، تحریك حركت عضله و ترمیم دیواره آسیب دیده آن در شرایطی كه به گاوها جیره های با غلات بالا خورانیده می شود، كمك می نماید. این مساله می تواند ماده خشك مصرفی و تولید بالاتر را بعد از زایش تحریك كند. مزیت دیگر خورانیدن جیره با علوفه بالا، این است كه در مجموع، دارای انرژی كمتری هستند و به جلوگیری از چاق شدن گاو طی دوره خشكی كمك می نمایند. انواع مختلفی از علوفه می تواند به گاوهای Far-off خورانیده شود. درصد سدیم و پتاسیم جیره Far-off برای جلوگیری از تب شیر مهم نمی باشد، ولی به طور قطع جیره گاوهای پیش از زایش باید از نظر مواد معدنی متوازن باشد. علوفه هائی كه محتوی مقدار زیادی دانه می باشند، مثل سیلوی ذزت ، باید بصورت محدود خورانده شوند و معمولاً بهترین راه این است كه ذرت سیلویی به 40-30 درصد از ماده خشك جیره محدود شود.

ویتامین ها و مواد معدنی اگر یك گاو در دوره Far-off در معرض محدودیت ویتامین ها و مواد معدنی موردنیاز قرار گیرد، اثرات آن تا زمان بعد از زایش یا تا زمان تولید مثل بعدی گاو دیده نخواهد شد. مواد معدنی كمیاب و ویتامین E به طور ویژه ای برای جلوگیری از جفت ماندگی و ادم پستان مهم می باشد. امكانات زیادی برای افزودن ویتامین ها و مواد معدنی برای گاوهای شیری فراهم نشده است. بعضی گاوداران سعی می كنند تا مكمل ها را به صورت انتخاب آزاد بخورانند. این روش قابل اطمینان نمی باشد. اگر خورانیدن به صورت گروهی باشد، مهمترین كار این است كه مكمل ها را با TMR مخلوط كنیم  

مدیریت و تغذیه گاوهای خشك Pre-fresh

در 15-10 سال گذشته، گاوداران شیر تولیدی را در مزرعه شان افزایش دادند زیرا شروع به خورانیدن جیره Pre-fresh به گاوهای خشك از 21 روز قبل از زایش تا روز زایش نمودند. مدیریت وتغذیه گاو طی سه هفته قبل از زایش و بعد از آن، به مقدار زیادی تولید گاوها را برای یك دوره شیردهی كامل تعیین می نماید. طی دوره Pre-fresh احتیاجات تغذیه ای گاوها افزایش می یابد در حالی كه ماده خشك مصرفی كاهش می یابد بنابراین غلظت مواد مغذی جیره باید افزایش یابد. توازن مواد معدنی جیره در این زمان بسیار مهم می باشد. همچنین، میكروب های شكمبه و پرزهای شكمبه از تنظیم تدریجی به كنسانتره بیشتر سود می برند
مزایای بسیار زیادی در جیره Pre-fresh وجود دارد

1)  بیماری های متابولیكی كاهش می یابد كه به علت بهبود توازن مواد معدنی می باشد. اگر تمام گاوهای خشك در یك گروه باشند، به علت هزینه های مكمل و وجود علوفه، مشكل خواهد بود كه مواد معدنی مناسب تامین گردد
2)  
كتوز حاد و مزمن كاهش می یابد. این امر با افزایش غلظت انرژی جیره انجام می شود. اگر یك مزرعه دار فقط یك گروه خشك داشته باشد، غلظت انرژی نمی تواند افزایش یابد، چون گاوهای Far-off بسیار چاق خواهند بود. اغلب، كتوز قبل از زایش توسعه می یابد. این مساله ( كتوز) یكباره شروع می شود و آشكار نمی باشد و كنترل سرعت پیشرفت به سمت مشكلات كتوز بعد از زایش حتی با بهترین جیره گاو تازه زا هم مشكل می باشد.در نهایت، با تطبیق میكروب های شكمبه، مشكلات متابولیكی رفع شده و حفظ تا حد امكان بالای مصرف در طول دوره Pre-fresh ، مصرف بعد از زایش را افزایش خواهدداد. هرگونه اقدام جهت بهبودی در مصرف گاو تازه زا به شیر تولیدی بیشتر، مشكلات سلامتی تحت بالینی (مزمن)كمتر، عملكرد تولیدمثلی بهتر و سودمندی بیشتر منجر خواهد شد.

مصرف پژوهش ها در دانشگاه ویسكانسین نشان دادند كه گاوها به طور قابل توجهی ماده خشك مصرفی شان را طی هفته آخر پیش از زایش كاهش می دهند. میانگین ماده خشك مصرفی برای سه هفته قبل از زایش 20 درصد كمتر از مصرف گاوهای خشك Far away می باشد. بیشتر این كاهش طی هفته آخر پیش از زایش رخ می دهد. ماده خشك مصرفی در گاوهایی كه قرار است 2 گوساله به دنیا بیاورند زودتر از سایر گاوها كاهش می یابد. دلایل كاهش مصرف می تواند شامل تغییرات شرایط هورمونی، كتون هایی كه با شروع استفاده گاو از چربی بدنش افزایش می یابند و بزرگی گوساله باشد.
NRC 2001
پیش بینی كرده است كه گاوی با 751 كیلوگرم وزن در 270 روزگی آبستنی، 7/13 كیلوگرم ماده خشك مصرف می كند. ولی در 279 روزگی آبستنی فقط 1/10 كیلوگرم مصرف می نماید.
وقتی جیره ای برای یك گروه Pre-fresh فرموله می شود، فرض براین است كه مقداری برابر 75/1 درصد وزن بدن یا 5/10 كیلوگرم ماده خشك برای گاوهای هلشتاین. می توانند مصرف نمایند.در هر مرحله مدیریت باید گاوهای Pre-fresh را برای یك پوند ماده خشك مصرفی بیشتر ترغیب كرد. این مسئله وقتی كه گاوهای Pre-fresh به راحتی به مقادیر كافی آب تمیز دسترسی داشته باشند، حیاتی تر است. آب به گاوها كمك می كند كه مصرف بیشتری داشته باشند. پژوهشگران ویسكانسین نشان دادند كه گاوهایی كه طی دوره Pre-fresh به مقدار كمی خوراك می خوردند ماده خشك مصرفی آن ها در 3 هفته بعد از زایش كمتر بوده است. انرژی در همان زمان كه ماده خشك مصرفی كاهش می یابد رشد جنین و رشد بافت پستانی افزایش می یابد و این باعث افزایش مجموع مواد مغذی موردنیاز می شود. پژوهشگران در دانشگاه كورنل انرژی مورد نیاز برای رشد جنین و سایر بافت های وابسته به آبستنی را پیش بینی كردند.اما انرژی مورد نیاز برای رشد پستان را بررسی و تعیین نكردند. آنها دریافتند كه توصیه های NRC1989 برای گاوهای بالغ ( 25/1 مگاكالری بر كیلوگرم ) برای تأمین احتیاجات نگهداری و رشد جنینی كافی است. اما این غلظت انرژی طی هفته آخر پیش از زایش وقتی كه مصرف كاهش می یابد كافی نمی باشد. همچنین نیاز است كه غلظت انرژی برای تلیسه های زایش اول بالاتر باشد كه این مساله به علت مصرف كمتر آن ها و انرژی اضافی مورد نیاز برای رشدشان می باشد. به این دلایل و به دلیل اینكه بیشتر مزرعه ها امكانات برای 2 گروه گاو Pre-fresh را ندارند، بیشتر متخصصین تغذیه جیره های Pre-fresh را برای 54/1 مگاكالری بركیلوگرم انرژی خالص شیردهی متوازن می كنند.

خورانیدن علوفه های حاوی الیاف با قابلیت هضم بالا به تامین انرژی موردنیاز گاو Pre-fresh كمك می كند. اگر ما محاسباتی برای این كاهش ماده خشك مصرفی و افزایش انرژی مورد نیاز با افزایش غلظت انرژی جیره انجام ندهیم می توانیم انتظار داشته باشیم كه گاوها مقادیر اضافی چربی ذخیره شده شان را موبیلیزه كرده و دارای سطوح بالایی از NEFA پیش از زایش باشند.

این مساله می تواند ماده خشك مصرفی پیش از زایش را كاهش داده و باعث كاهش ماده خشك مصرفی، كتوز و سندرم كبد چرب به دنبال زایش شود. پژوهشگران ایالت میشیگان 30 درصد افزایش در ماده خشك مصرفی را وقتی كه غلظت انرژی جیره از 32/1 مگاكالری بر كیلوگرم به 54/1 مگاكالری بر كیلوگرم و پروتئین خام را از 13 به 16 درصد در حدود 3 هفته قبل از زایش افزایش دادند مشاهده نمودند. ماده خشك مصرفی از حدود 12 كیلوگرم به 7/15 كیلوگرم در روز افزایش یافت و بالای 14 كیلوگرم در روز تا هفته آخر پیش از زایش باقی ماند. فرض می شود كه انرژی اضافی به طور بارز از NFC تأمین شده باشد.

در مطالعه بعدی كه در ایالت میشیگان انجام شد، نتایج مشابهی مشاهده گردید و نیز نتیجه گرفته شد كه خورانیدن جیره با انرژی و پروتئین بالاتر منجر به موبیلیزاسیون كمتر چربی بدنی پیش از زایش می شود. NRC 2001  برای گاوهای Pre-fresh 4/14 مگاكالری در هر كیلو گرم NEL در هر روز پیشنهاد كرده است. به علت تفاوت در پیش بینی ماده خشك مصرفی، این مساله به غلظت انرژی 05/1 مگاكالری بر كیلوگرم در روز 270 آبستنی ( 7/13 كیلوگرم ماده خشك مصرفی) و 44/1 مگاكالری بر كیلوگرم در 279 روز آبستنی( 9/16 مگاكالری در روز ) كه برای آماده سازی شكمبه، افزایش مصرف وجلوگیری از جابجایی شیردان به سمت چپ بعد از زایش تعبیر می شود. دامنه توصیه شده برای انرژی جیره Pre-fresh استاندارد در NRC، 54/1-62/1 مگاكالری بر كیلوگرم باشد. ..نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:- -

Buy cialis online
یکشنبه 2 تیر 1398 08:07 ب.ظ

Many thanks! Awesome information!
preis cialis 20mg schweiz canadian drugs generic cialis cialis for sale in europa click here cialis daily uk cialis kaufen bankberweisung cialis dosage recommendations cipla cialis online only here cialis pills buy cialis online legal cuanto cuesta cialis yaho
Cialis online
شنبه 1 تیر 1398 12:17 ب.ظ

With thanks. Great stuff.
if a woman takes a mans cialis cialis 20 mg best price we like it safe cheap cialis buy cheap cialis in uk rx cialis para comprar cialis for daily use cialis 200 dollar savings card cialis daily reviews generic cialis 20mg uk acquisto online cialis
http://confctodmi.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 08:21 ب.ظ

Fine tips. Cheers.
cialis 20mg buy cialis online nz we like it cialis soft gel only now cialis for sale in us cialis 5 mg buy prix cialis once a da rezeptfrei cialis apotheke cialis pills price each cialis 5mg side effects for cialis
Buy generic cialis
جمعه 31 خرداد 1398 04:38 ق.ظ

Cheers! Quite a lot of stuff!

cialis 5mg prix cialis kamagra levitra viagra vs cialis 5 mg cialis pharmacie en ligne cilas cuanto cuesta cialis yaho interactions for cialis generic cialis levitra cialis side effects click now buy cialis brand
http://realamu.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 08:15 ق.ظ

Nicely put. Cheers.
cialis 20 mg effectiveness canadian discount cialis cialis for sale south africa cialis price in bangalore viagra cialis levitra cost of cialis cvs cialis generico cialis 20 mg cialis sans ordonnance wow cialis 20
http://wakiclock.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 05:34 ب.ظ

Amazing material. Cheers!
walgreens price for cialis cialis dose 30mg cialis rezeptfrei the best choice cialis woman cialis pills cialis online deutschland cialis kaufen wo 5 mg cialis pharmacie en ligne we use it cialis online store only here cialis pills
Cialis prices
چهارشنبه 29 خرداد 1398 01:20 ق.ظ

This is nicely put! .
40 mg cialis what if i take we choice free trial of cialis cialis generic tadalafil buy cialis sans ordonnance cialis dosage recommendations tadalafil tablets cialis tablets australia cialis dosage amounts where do you buy cialis order cialis from india
goodrx cialis
سه شنبه 28 خرداد 1398 02:33 ق.ظ

Thank you! I enjoy it!
usa cialis online prescription doctor cialis cialis prezzo in linea basso cialis 20 mg cut in half cialis dose 30mg buy cialis cialis cost we choice free trial of cialis cialis therapie cialis dosage
cialis professional yohimbe
یکشنبه 26 خرداد 1398 09:52 ب.ظ

Fantastic data. Thanks.
precios de cialis generico acheter du cialis a geneve canadian cialis ou trouver cialis sur le net low dose cialis blood pressure buy cialis sample pack dose size of cialis tadalafil 20 mg cialis efficacit generico cialis mexico
Cialis 20 mg
یکشنبه 26 خرداد 1398 07:20 ق.ظ

You revealed that terrifically!
cialis 20 mg venta de cialis canada discount cialis generic cialis 20mg uk callus cialis prices in england cialis for sale south africa sublingual cialis online tadalafilo preis cialis 20mg schweiz
canadian pharmacy cialis 20 mg
شنبه 25 خرداد 1398 03:19 ق.ظ

Superb facts. Thank you!
buy original cialis cialis canadian drugs we recommend cialis info what is cialis cialis generico lilly cialis coupons printable cialis et insomni cialis pills price each tadalafil 20mg cialis australian price
http://snehanblac.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 01:13 ب.ظ

Regards! Loads of material.

cialis billig cialis for bph cialis prices in england canadian cialis walgreens price for cialis cialis preise schweiz overnight cialis tadalafil cialis 5 mg funziona cialis qualitat prices for cialis 50mg
http://blenobes.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 10:53 ب.ظ

Terrific data. Cheers.
cialis 5 mg para diabeticos cialis tadalafil cialis daily dose generic cialis pills in singapore viagra vs cialis cialis 20 mg effectiveness buy cialis sample pack generic cialis pro cialis sans ordonnance cialis online nederland
buy cialis canada pharmacy
پنجشنبه 23 خرداد 1398 09:30 ق.ظ

Thanks a lot. Awesome information!
cialis prezzo in linea basso buy cialis cheap 10 mg order cialis from india comprar cialis 10 espa241a cialis pills boards precios de cialis generico what is cialis cialis soft tabs for sale cialis canada cialis diario compra
http://echalta.strikingly.com/
چهارشنبه 22 خرداد 1398 07:21 ب.ظ

Incredible tons of beneficial information!
online prescriptions cialis cialis 5 mg funziona wow cialis tadalafil 100mg legalidad de comprar cialis cialis daily reviews cialis arginine interactio free generic cialis cialis daily buying cialis overnight cuanto cuesta cialis yaho
cialisvie.com
دوشنبه 20 خرداد 1398 05:12 ب.ظ

Thanks a lot. Lots of forum posts.

we choice cialis pfizer india wow cialis 20 cialis 20 mg cut in half only now cialis for sale in us generic cialis 20mg tablets only here cialis pills cialis 05 cialis rezeptfrei cialis dosage cialis professional yohimbe
cialisvie.com
یکشنبه 19 خرداد 1398 11:18 ق.ظ

Thank you. Wonderful stuff!
the best choice cialis woman opinioni cialis generico best generic drugs cialis cialis preise schweiz cialis sale online cialis for sale cialis 5 mg schweiz cialis cost cialis canada fast cialis online
cialisvie.com
شنبه 18 خرداد 1398 05:56 ق.ظ

Information clearly regarded!.
only here cialis pills prezzo di cialis in bulgaria preis cialis 20mg schweiz cialis generico lilly where do you buy cialis cialis official site generic cialis soft gels cialis prices cialis bula free generic cialis
http://canadianpharmacyonl.com/
جمعه 23 فروردین 1398 09:36 ب.ظ

Very well expressed genuinely! .
pharmacy onesource canada rx canadian pharmacies that are legit online drug store drugstore online shopping canadian pharmacies online drug store canadian online pharmacies legitimate drugs for sale deep web buy viagrow
cialis
جمعه 16 آذر 1397 07:17 ق.ظ

Beneficial tips. Thanks.
tadalafilo price cialis wal mart pharmacy click now buy cialis brand cialis 5mg billiger price cialis per pill the best site cialis tablets cialis 30 day trial coupon how to buy cialis online usa viagra vs cialis cialis side effects
Cialis canada
پنجشنبه 15 آذر 1397 12:09 ب.ظ

Excellent advice. Cheers.
order cialis from india cialis prezzo al pubblico we choice cialis uk generic cialis cialis 5mg prix canadian discount cialis cialis 20mg prix en pharmacie cialis prezzo al pubblico cialis tablets tadalafil tablets
Buy cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 04:03 ب.ظ

You actually stated that perfectly.
female cialis no prescription only now cialis 20 mg tadalafil generic trusted tabled cialis softabs cialis qualitat cialis 10 doctissimo get cheap cialis only here cialis pills cialis savings card cialis y deporte
buy cialis with no prescription
چهارشنبه 14 آذر 1397 03:49 ق.ظ

Nicely put, Thanks a lot.
cialis pills overnight cialis tadalafil buy original cialis buy cialis online cheapest cialis per paypa prices on cialis 10 mg cialis tablets for sale order a sample of cialis prix cialis once a da click here to buy cialis
buy cialis pills
سه شنبه 13 آذر 1397 04:44 ب.ظ

Wonderful postings. Regards!
buy brand cialis cheap canadian drugs generic cialis cialis coupons cialis 5 mg para diabeticos generic cialis at walmart cialis for bph buy brand cialis cheap buy cheap cialis in uk interactions for cialis generic cialis review uk
Online cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 05:23 ق.ظ

Wonderful information. Thanks.
dosagem ideal cialis we recommend cheapest cialis canadian discount cialis cialis price in bangalore low cost cialis 20mg how do cialis pills work does cialis cause gout cialis generico postepay we recommend cheapest cialis cuanto cuesta cialis yaho
Cialis generic
دوشنبه 12 آذر 1397 05:18 ب.ظ

Appreciate it! Ample content!

cialis rezeptfrei only best offers cialis use price cialis per pill generic cialis levitra cialis kaufen only best offers 100mg cialis cialis therapie weblink price cialis enter site 20 mg cialis cost cialis tablets australia
Online cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 05:05 ق.ظ

Fantastic tips. Appreciate it!
cialis uk where cheapest cialis cialis therapie cialis professional yohimbe cialis baratos compran uk cialis tablets for sale pastillas cialis y alcoho we choice cialis uk acheter du cialis a geneve enter site 20 mg cialis cost
buy cheap cialis in canada
یکشنبه 11 آذر 1397 04:43 ب.ظ

You've made the point!
prezzo cialis a buon mercato tadalafil 5mg acquisto online cialis achat cialis en itali costo in farmacia cialis opinioni cialis generico tesco price cialis where do you buy cialis cialis 20 mg effectiveness cialis dosage
Cialis pills
یکشنبه 11 آذر 1397 04:42 ق.ظ

Nicely put, Many thanks!
viagra cialis levitra cialis prices i recommend cialis generico cialis farmacias guadalajara cialis mit grapefruitsaft where do you buy cialis buy cialis cheap 10 mg cialis daily reviews buy cialis cialis mit grapefruitsaft
cialis
شنبه 10 آذر 1397 05:17 ب.ظ

You said it adequately.!
cialis generic availability viagra cialis levitra buy cialis online legal enter site 20 mg cialis cost cialis super kamagra safe dosage for cialis callus cialis italia gratis does cialis cause gout acheter cialis kamagra
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30