تبلیغات
پژوهش های نوین دامپروری - بررسی‌ علل‌ افزایش‌ تلفات‌در جوجه‌های‌ یكروزه


مدیریت عالی، تولید عالی
درباره وبلاگ:

آرشیو:

آخرین پستها :

صفحات جانبی:

نویسندگان:

آمار وبلاگ:


Admin Logo themebox

بررسی‌ علل‌ افزایش‌ تلفات‌در جوجه‌های‌ یكروزه

جمعه 29 مرداد 1389-01:04 ب.ظ

مقدمه‌:

كیفیت‌ جوجه‌ تولید شده‌ به‌ دو عامل‌بستگــی‌ دارد. یكی‌ مرگــ‌ و میر كه‌می‌تواند ناشی‌ از عفونت‌ كیسه‌ زرده‌ یابندناف‌ و آلودگــی‌ به‌ قارچ‌ باشد و دوم‌بستگــی‌ به‌ مقدار جوجه‌های‌ وازده‌ وحذفی‌ دارد كه‌ این‌ مورد به‌ فاكتورهای‌بیشتری‌ بستگــی‌ پیدا می‌كند كه‌ در جای‌خود بحث‌ خواهد شد.

بنابراین‌ تلفات‌ اولیه‌ جوجه‌های‌تولید شده‌ را می‌توان‌ به‌ دو دسته‌ تقسیم‌نمود:

مرگــ‌ و میر و حذف‌.

در این‌ مقاله‌ سعی‌ شده‌ است‌ به‌طورتحلیلی‌ به‌ شرح‌ این‌ دو عامل‌ با توجه‌ به‌تجربیات‌ فارمی‌ پرداخته‌ شود.

مرگــ‌ و میر:

عمده‌ترین‌ علت‌ مرگــ‌ و میر اولیه‌عفونت‌ كیسه‌ زرده‌ است‌ كه‌ بیشترین‌تلفات‌ را در هفته‌ اول‌ زندگــی‌ باعث‌می‌شود كه‌ معمولا از روز سوم‌ زندگــی‌شروع‌ شده‌ اوج‌ آن‌ در روز هفتم‌ زندگــی‌است‌ و بعد از آن‌ به‌ تدریج‌ كاهش‌ پیداكرده‌ و حدودادر روز دهم‌ مرگــ‌ و میرناشی‌ از عفونت‌ كیسه‌ زرده‌ به‌ حالت‌عادی‌ برگــشت‌ می‌كند.

بعد از عفونت‌ كیسه‌ زرده‌ می‌توان‌ ازعفونت‌ بند ناف‌ نام‌ برد و در انتها آلودگــی‌قـــارچی‌ كه‌ متداول‌ترین‌ آن‌ آلودگــی‌ به‌قــــارچ‌ آســــپرژیـــلوس‌ فومیگــاتوس‌است‌.

فاكتورهای‌ موثردر مرگــ‌ و میر:

1ـ عفونت‌ كیسه‌ زرده‌
Yolk Infection

2ـ عفونت‌ بندناف‌
Omphalitis

3ـ آلودگــی‌ قارچی‌
Mold Infection

عفونت‌ كیسه‌ زرده‌ و راه‌های‌انتقال‌ آن‌:

همان‌طور كه‌ گــفته‌ شد متداول‌ترین‌ ورایج‌ترین‌ علت‌ مرگــ‌ و میر در هفته‌ اول‌زندگــی‌ است‌.

اجرام‌ بیماریزا و غیربیماریزای‌زیادی‌ در به‌ وجود آوردن‌ عفونت‌ كیسه‌زرده‌ دخالت‌ دارند كه‌ هم‌ می‌تواند ازطریق‌ تخمدان‌ به‌ صورت‌ انتقال‌ عمودی‌یا از طریق‌ آلودگــی‌ مجرای‌ تخم‌ یااویدوكت‌ باعث‌ عفونت‌ كیسه‌ زرده‌ شودو یا آلودگــی‌ از طریق‌ پوسته‌ تخم‌ مرغ‌صورت‌ گــیرد كه‌ این‌ راه‌ بیشترین‌ حالت‌وقوع‌ عفونت‌ كیسه‌ زرده‌ است‌.

راه‌های‌ انتقال‌ آلودگــی‌ درعفونت‌ كیسه‌ زرده‌:

1ـ انتقال‌ عمودی‌ از طریق‌ تخمدان‌
Ovarian Transmission

2ـ انتقال‌ از طریق‌ عفونت‌ اویدوكت‌
Salpingitis

3ـ انتقال‌ از طریق‌ آلودگــی‌ پوسته‌
EggContaminated

عوامل‌ ایجادكننده‌:

میكروارگــانیسم‌های‌ مختلفی‌ باعث‌آلودگــی‌ و عفونت‌ كیسه‌ زرده‌ شوند.باكتری‌
E.coli سردسته‌ اجرام‌ میكروبی‌در عفونت‌ زرده‌ است‌ كه‌ هم‌ می‌تواند ازطریق‌ عفونت‌ اویدوكت‌ باعث‌ آلودگــی‌كیسه‌ زرده‌ شود و هم‌ از طریق‌ آلوده‌شدن‌ پوسته‌ تخم‌ مرغ‌ كه‌ این‌ حالت‌متداول‌ترین‌ شكل‌ بروز عفونت‌ كیسه‌ناشی‌ از E.coli می‌باشد. علاوه‌ برباكتری‌ E.coliباكتری‌های‌ دیگــری‌ مثل‌پروتئوس‌ و باسیلوس‌ و... می‌توانندباعث‌ عفونت‌ زرده‌ شوند.

در مواردی‌ كه‌ عفونت‌ توسط باكتری‌
E.coli ایجاد شده‌ باشد محتویات‌ عادی‌كیسه‌ زرده‌ كه‌ سبز زرد رنگــ‌ با قوام‌ ویژه‌كیسه‌ زرده‌ است‌ وقتی‌ عفونی‌ شد كیسه‌زرده‌ به‌ صورت‌ زرد قهوه‌ای‌ با قوام‌كازئوزی‌ تا مایع‌ زرد قهوه‌ای‌ تغییر شكل‌پیدا می‌كند.

در بعضی‌ مواقع‌ نفوذ جرم‌ بیماری‌زااز دیواره‌ كیسه‌ زرده‌ باعث‌ انتشارآلودگــی‌ از طریق‌ پرده‌ صفاق‌ به‌ كیسه‌های‌هوایی‌ و حتی‌ باعث‌ تورم‌ عفونی‌ پرده‌قلب‌ و همین‌طور پری‌ هیاتیت‌ تورم‌عفونی‌ پرده‌ روی‌ كبد می‌شود.

درصد تلفات‌ ناشی‌ از عفونت‌ كیسه‌زرده‌ بستگــی‌ به‌ مقدار تخم‌ مرغ‌های‌آلوده‌ پاتوژنتیسه‌ و همین‌طور تعداد جرم‌بیماری‌زا دارد.

در مواردی‌ كه‌ عفونت‌ كیسه‌ زرده‌ناشی‌ از سالمونلا باشد تابلوی‌ كلینیكی‌بیماری‌ تفاوت‌ پیدا می‌كند. عفونت‌ كیسه‌زرده‌ سالمونلایی‌ مثل‌
E.coli هم‌می‌تواند از طریق‌ زرده‌ اتفاق‌ بیافتد، هم‌از طریق‌ پوسته‌ تخم‌ مرغ‌ كه‌ همانند فرم‌عفونت‌ كلی‌باسیلی‌ انتقال‌ از طریق‌پوسته‌ تخم‌ مرغ‌ متداول‌تر است‌.بیشترین‌ آلودگــی‌ مربوط به‌ دوسالمونلای‌ متحرك‌ اینترایتیدیس‌ وتیفی‌موریوم‌ هستند كه‌ به‌ شكل‌ بالینی‌ در(Csubclinical) سكوم‌ و كیسه‌ صفراوجود داشته‌ و تحت‌ شرایط خاصی‌ مثل‌استرس‌ یكباره‌ تكثیر پیدا كرده‌ و ازطریق‌ مدفوع‌ دفع‌ می‌شوند در چنین‌مواقعی‌ احتمال‌ این‌ كه‌ پوسته‌ تخم‌ مرغ‌به‌ یكی‌ یا هر دو نوع‌ سالمونلا آلوده‌شود وجود دارد. این‌ آلودگــی‌ می‌تواند ازطریق‌ آلوده‌ بودن‌ پوشال‌ لانه‌های‌تخمگــذاری‌ و یا آلوده‌ بودن‌ ناحیه‌ كلوآك‌صورت‌ گــیرد كه‌ در هر دو حالت‌ جرم‌بیماری‌زا احتمال‌ دارد قبل‌ از ضدعفونی‌شدن‌ تخم‌ مرغ‌های‌ قابل‌ جوجه‌كشی‌ به‌داخل‌ تخم‌ مرغ‌ نفوذ كرده‌ باعث‌ عفونت‌كیسه‌ زرده‌ شود. در این‌ حالت‌ كیسه‌زرده‌ فرم‌ كازئوزی‌ گــرفته‌ و خشك‌ وچروكیده‌ به‌ نظر می‌رسد و از آنجایی‌ كه‌جوجه‌های‌ آلوده‌ از بدو تولد وهمین‌طور در روزهای‌ اول‌ زندگــی‌ جرم‌بیماری‌زا را دفع‌ می‌كنند باعث‌ انتقال‌آلودگــی‌ به‌ جوجه‌های‌ سالم‌ دیگــر شود(برخلاف‌ سایر عفونت‌های‌ كیسه‌ زرده‌)در نتیجه‌ تعداد بیشتری‌ از جوجه‌های‌تولید شده‌ درگــیر باكتری‌ شده‌ كه‌ البته‌دیگــر فرم‌ بیماری‌ تغییر كرده‌ و به‌صورت‌ بیماری‌ سالمونلوز یا پاراتیفوزبروز می‌كند. بنابراین‌ افزایش‌ مرگــ‌ و میرو افزایش‌ حذف‌ را به‌ دنبال‌ خواهدداشت‌.نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:- -

erectile dysfunction doctors
یکشنبه 29 اردیبهشت 1398 06:38 ق.ظ
walmart pharmacy http://viagralim.us walmart pharmacy !
I am extremely impressed with your writing skills and also with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Anyway keep up the nice quality writing, it's rare to see a nice blog like this one these days.
Lipinska Blanka Ten Dzien ebook
شنبه 26 آبان 1397 06:54 ب.ظ
Heya i'm for the first time here. I came across this board and
I find It really useful & it helped me out a lot. I hope to give something back
and help others like you aided me.
Cialis canada
شنبه 18 فروردین 1397 11:16 ب.ظ

You have made the point.
cialis free trial cialis et insomni low cost cialis 20mg opinioni cialis generico low cost cialis 20mg cialis reviews enter site 20 mg cialis cost opinioni cialis generico recommended site cialis kanada walgreens price for cialis
Generic cialis
جمعه 3 فروردین 1397 01:51 ق.ظ

Beneficial write ups. With thanks.
cialis pills boards how to purchase cialis on line only best offers cialis use buy cialis online legal cialis tablets for sale buy cheap cialis in uk cialis canadian drugs cialis 100 mg 30 tablet cialis farmacias guadalajara can i take cialis and ecstasy
Nintendo Switch Giveaway
سه شنبه 7 آذر 1396 08:14 ب.ظ
سلام! من می دانم که این نوع از موضوع است اما من نیاز به درخواست.
آیا یک وبسایت معتبر مانند شما را اجرا می کند
کار زیادی انجام دهید؟ من کاملا برای مدیریت یک وبلاگ کاملا جدید هستم اما
من در مجله من هر روز نوشتم من می خواهم شروع کنم
وبلاگ، بنابراین من به راحتی می توانم تجربه و احساسات خود را به صورت آنلاین به اشتراک بگذارم.
لطفا به من اطلاع دهید اگر شما هر گونه توصیه یا راهنمایی برای وبلاگ نویسان مشتاق نام تجاری جدید داشته باشید.
متشکرم!
What is a heel lift?
پنجشنبه 16 شهریور 1396 07:37 ق.ظ
What's up it's me, I am also visiting this site on a regular basis, this web page is actually good and the visitors are truly sharing nice thoughts.
Lawrence
سه شنبه 10 مرداد 1396 08:51 ب.ظ
Hi there, yes this post is in fact pleasant and I have learned lot of things from it about blogging.

thanks.
Rene
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 01:33 ب.ظ
Saved as a favorite, I really like your blog!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر